1 veidlapa – pieteikums būvatļaujas vai izmantošanu zemes – izmaiņas – Tel Aviv pašvaldības

Pieteikuma veidlapa vietējā komiteja plānošanas un celtniecības licencēšanas iestādei saskaņā ar plānošanas un būvniecības, plānošanas un celtniecības noteikumus, atļaujas pieteikumu attiecībā uz būvniecības izmaiņām, Tel Aviv pašvaldība.

Dažādas, zīmēšanas, plāns, forma

Dažādi rāvējslēdzējs Dažādas, zīmēšanas, plāns, forma

File source

Have you identified a copyright violation? click here


Didn't find what you are looking for?
More then 5000 DWG files


🔎 furniture 🔎 doors 🔎 windows 🔎 toliets  🔎 lift  🔎 people 🔎 lighting 🔎 stairs 🔎 electric 🔎 kitchen    🔎 trees 🔎 accessibility 🔎 beds 🔎 bedroom 🔎 bathroom 🔎 sinksDidn't find what you are looking for?
More then 5000 DWG files


🔎 furniture 🔎 doors 🔎 windows 🔎 toliets  🔎 lift  🔎 people 🔎 lighting 🔎 stairs 🔎 electric 🔎 kitchen    🔎 trees 🔎 accessibility 🔎 beds 🔎 bedroom 🔎 bathroom 🔎 sinks