Cad blocks

cad blocks trực tuyến là một nền tảng quốc tế để chia sẻ các tệp CAD cho công việc vẽ và thiết kế kiến trúc
được thực hiện bởi kiến trúc sư, nhà thiết kế, người soạn thảo, kỹ sư và những người khác.

cad blocks được thiết lập để kích hoạt một thư viện CAD trực tuyến với hàng nghìn mô hình DWG mà một cộng đồng các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới.
những người tham gia vào lĩnh vực thiết kế kiến trúc có thể sử dụng và đóng góp và do đó giúp nhau tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Thư viện khối cad chứa hơn 4000 tệp DWG và các khối cho CAD, ký hiệu, chi tiết xây dựng, kế hoạch, bản vẽ, phông chữ, mặt cắt và hơn thế nữa.
Bạn cũng có thể tải tệp lên và đóng góp cho cộng đồng và tải tệp xuống để sử dụng cho công việc của mình.